Beste deelnemer,

Geweldig dat je mee wil doen met de “Lieve Seks of Sexy Liefde” dagboekstudie! Voordat je begint, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de gang van zaken in dit onderzoek. Lees daarom de informatietekst hieronder eerst zorgvuldig door.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe liefde en seksualiteit met elkaar samenhangen in intieme relaties van jongvolwassenen. Hiervoor verzamelen we onderzoeksgegevens van jongvolwassenen tussen 18-28 jaar die een partnerrelatie hebben. Met deze onderzoeksgegevens onderzoeken we hoe dagelijkse positieve en negatieve ervaringen met liefde en seks met elkaar zijn verweven, en samenhangen met welzijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Als je meedoet met de LSSL dagboekstudie, houdt je gedurende 3 weken (21 dagen) een online dagboek bij. Hiervoor download je eerst de Ethica-app op je telefoon (uitleg hierover is hier te vinden). Via deze app, ontvang je drie keer per dag een automatische oproep op je telefoon: één keer in de ochtend, één keer in de middag en één keer in de avond. Deze oproep leidt je naar de Ethica-app waarin je vervolgens enkele hele korte vragen (±5 min) invult over jou en jouw relatie en je beleving daarvan. Deze vul je individueel (zelfstandig) in. Met deze gegevens krijgen we inzicht in dagelijkse gebeurtenissen, interacties en ontwikkelingen in de relatie tussen jou en jouw partner. Omdat we jouw deelname aan dit onderzoek heel erg op prijs stellen, verloten we onder de deelnemers LOVELY goodiebags.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle onderzoeksgegevens die we via de Ethica-app verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde cloud-locatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en blijven volstrekt vertrouwelijk. De onderzoekers werken hiervoor met anonieme identificatiecodes. In publicaties of presentaties over dit onderzoek zullen geen gegevens worden gebruikt die naar jou te herleiden zijn. Dus jouw naam of andere persoonsgegevens worden nergens genoemd. De onderzoeksgegevens worden indien nodig (bijvoorbeeld voor wetenschappelijke integriteitscontroles) ook alleen in anonieme vorm ter beschikking gesteld aan derden.

Vrijwilligheid van deelname

Deelname aan dit onderzoek is helemaal vrijwillig. Je kunt jouw deelname aan het onderzoek op elk moment stoppen, of weigeren dat jouw gegevens voor het onderzoek mogen worden gebruikt. Je kunt jouw deelname stopzetten door een e-mail te sturen aan de hoofdonderzoeker (zie contactgegevens hieronder). Je kunt er dan ook voor kiezen dat je wil dat jouw gegevens uit onze bestanden worden verwijderd en vernietigd; deze worden dan niet meer gebruikt voor het onderzoek. Je kunt dit verzoek doen zonder uit te leggen waarom, en stoppen met deelname zal op geen enkele wijze gevolgen voor jou hebben, ook niet voor een eventueel reeds ontvangen vergoeding. 

Voor vragen over dit onderzoek kun je je wenden tot:

Dr. Daphne van de Bongardt, Hoofdonderzoeker “Lieve Seks of Sexy Liefde?” 

Department of Psychology, Education and Child Studies – Erasmus Universiteit Rotterdam 

Adres: Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

E-mail: lssl@essb.eur.nl

Daarnaast is meer informatie over het LSSL onderzoek en de LSSL dagboekstudie te vinden op www.lsslproject.nl 

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kun je je wenden tot:

Ethics Review Committee

Department of Psychology, Education and Child Studies – Erasmus Universiteit Rotterdam

Adres: Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

E-mail: ec-dpecs@essb.eur.nl 

Veel dank voor jouw deelname!

Close Menu