Wij zoeken koppels!

Zijn jullie 18-27 jaar?

En lijkt het jullie leuk om samen mee te doen met wetenschappelijk onderzoek? Dat kan! Het LSSL project is de eerste studie in Nederland waarin jonge koppels worden onderzocht. Hiervoor zoeken we heteroseksuele relatiepartners (m/v) die samen mee willen doen. Hieronder kun je meer lezen over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Dit bestaat uit 4 delen:

samengevat: Wat houdt deelname in?

1x Interview

Beide partners worden eenmalig thuis
individueel geïnterviewd

(duur: ±1 uur)

3x vragenlijst

Beide partners vullen
drie keer korte
online vragenlijsten in

(duur: ±0,5 uur)

3 weken dagboek

Beide partners beantwoorden 's ochtends & 's avonds een aantal hele korte vragen

(duur: ±5 minuten)

1x observatie

Korte gesprekken tussen partners & vrienden worden eenmalig thuis gefilmd

(duur: ±1 uur)

Hoe werkt het?

In totaal duurt deelname aan dit onderzoek 1 jaar. Gedurende dit jaar zul je aan 4 delen meedoen:

1x Interview

Aan het begin van het onderzoek (maand 1) wordt met beide partners een individueel interview gehouden, om hun eigen relatiegeschiedenis in kaart te brengen. Het interview wordt gehouden door een getrainde interviewer, en duurt ±1 uur.

3x Vragenlijst

Gedurende het onderzoek (maand 1, 6 en 12) vullen beide partners drie keer een korte online vragenlijst in, met tussenpozen van 6 maanden. De vragenlijsten (±30 min) worden individueel ingevuld en bevatten vragen over: achtergrondgegevens, gezinsachtergrond, persoonlijke eigenschappen, fysiek/mentaal/sociaal welzijn, en vragen over de gezamenlijke partnerrelatie (verschillende aspecten van liefde en seksualiteit).

Tussen de drie vragenlijsten in doen we twee verdiepende studies:

1x Dagboek

In de eerste verdiepende studie beantwoorden beide partners gedurende 21 dagen twee keer per dag een paar hele korte vragen (±5 min)één keer in de ochtend en één keer in de avond (tussen maand 2 en maand 4). Het gaat om enkele hele korte vragen over de partnerrelatie en de individuele beleving daarvan. Deze worden gemakkelijk verstuurd en beantwoord via de smartphone. Met de verzamelde dagboek-gegevens kijken we naar dagelijkse gebeurtenissen, interacties en beleving in de partnerrelatie.

1x Gespreksobservatie

De tweede verdiepende studie bestaat uit het observeren van korte gesprekjes tussen 2 typen duo’s: (1) de twee relatiepartners met elkaar; (2) elke partner apart met zijn/haar beste vriend(in). De gesprekjes gaan over verschillende algemene onderwerpen en onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit (±20 min per duo). Van de gesprekken zullen video-opnames worden gemaakt, zodat het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor het verdere onderzoek. Dit onderdeel kan plaatsvinden in het lab van de Erasmus Universiteit Rotterdam, of -als dat makkelijker is- gewoon bij jullie thuis (tussen maand 8 en maand 10).

HOE ZIET HET JAAR DEELNAME AAN LSSL ERUIT?

Maand 1 (START)

Interview & 1e online vragenlijst

Maand 2-4

Dagboek

Maand 6 

2e online vragenlijst 

Maand 8-10

Gespreksobservatie

Maand 12 (EIND)

3e online vragenlijst 

jouw privacy

Uiteraard garanderen wij jouw privacy tijdens en na het onderzoek. Alle verzamelde onderzoeksgegevens worden beveiligd opgeslagen en blijven volstrekt vertrouwelijk. Het onderzoeksteam werkt met anonieme identificatiecodes, namen worden nergens genoemd. De onderzoeksgegevens die worden gebruikt zijn daardoor niet te herleiden naar de deelnemers. Lees ook de privacyverklaring.

Deelnemen = Vrijwillig

Deelname aan dit onderzoek is natuurlijk geheel vrijwillig. Dit geldt voor beide partners en de deelnemende beste vriend(inn)en. Deelnemers kunnen hun medewerking aan het onderzoek te allen tijde stoppen, zonder opgaaf van redenen en zonder gevolgen.

Vergoeding

Omdat we deelname aan dit bijzondere onderzoek zeer op prijs stellen, ontvangen alle deelnemende partner een vergoeding t.w.v. €35 p.p. Ook de deelnemende vriend(inn)en ontvangen voor de gespreksobservatie (onderdeel 4 van het onderzoek) een vergoeding t.w.v. €15 p.p. Daarnaast verloten we awesome goodiebags en toffe festival tickets!

Meer informatie of aanmelden?

Vul hieronder jouw gegevens in als je meer informatie wilt ontvangen over deelname aan het LSSL project, of als je jezelf en jouw partner wil aanmelden. Na ontvangst van de gegevens nemen we zo snel mogelijk per e-mail of telefoon contact met je op.

Aangemeld, maar toch van gedachten veranderd? Geen probleem. Je hebt te allen tijde het recht om je deelname te annuleren. 

Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Lees daarover meer in onze privacyverklaring.
Close Menu